KFA
 Back to the Tour  Strona główna Przewodnika    Department's webpage  Strona KFA    NCU webpage  Strona UMK
Foreign exchange
Wymiany zagraniczne


Pokaż Erasmus+ na większej mapie

Our Erasmus+ network truly spans entire Europe – our partner universities located in Finland, Spain, Madeira and Turkey mark the four corners of the continent. Visiting a university abroad as an Erasmus+ student is not only an adventure, but also an opportunity to dive head-first into foreign culture, find friendship and broaden one’s horizons… plus a perfect environment for going beyond English and picking up another European language.

Nasza sieć erazmusowych partnerów rozciąga się na całą Europę, od Finlandii na północy, po Hiszpanię na południu, Maderę na zachodzie i Turcję na wschodzie. Wyjazd na uczelnię partnerską w ramach programu Erasmus+ to nie tylko wspaniała przygoda ale przede wszystkim niepowtarzalna okazja, aby przeżyć prawdziwy szok kulturowy, nawiązać nowe przyjaźnie i poszerzyć horyzonty. Wiele osób doceni również szansę opanowania kolejnego języka obcego, jaką niewątpliwie stwarzają pobyty w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i Francji.

 Erasmus+ coordinator / koordynator programu Erasmus+
 Incoming students
 Outgoing students / studenci wyjeżdżający
 TV UMK: short presentation of the Erasmus+ programme
 TV UMK: university presentation for our incoming students
 Maria – our former incoming Erasmus student
 Department's webpage  Strona główna KFA     NCU webpage  Strona UMK